Aktuellt Uchi-Deshi Aikido Träning Ungdom Hitta oss Bilder Filmer Länkar Startsidan English flagSvensk flagga
 

BARNGRADERINGAR

ALLMÄNT
För samtliga grader gäller att teknikerna skall utföras på både vänster och höger sida. Teknikerna och övningarna skall genomföras lugnt och kontrollerat med avseende på partnerns säkerhet. Ungdom som utför graderingar skall under hela graderingen visa förståelse för Aikidons anda och principer. Övergång till vuxengradering kan ske vid 14 års ålder och till 6 kyu enligt de regler som gäller.

12 kyu
Vit märkesmarkering.
Ungdomsgrad, rekommenderad ålder 10-12 år. Rekommenderad träningstid
1 termin och 8 träningstillfällen.

UKEMI Sitt ner, stå upp.
Sitt ner, stå upp med partners hjälp.
Ushiro (baklänges kullerbytta), från sittande/knästående.
Framlänges kullerbytta.
SHIKKO Pröva på.
TACHI-WAZA Tai-no henko
Gyaku-hanmi, Ikkyo. (Ta runt handled).
Ryote-dori, Tenchi-nage.
ÖVRIGT Hur man hälsar sittande, vid träningens början och slut.
Hur man bugar mot sista partnern efter träningens slut.
Att säga Onegaeshimasu vid träningens början.
Att säga Domo arigato gozaimashita vid träningens slut.
Att alltid använda tofflor utanför mattan (tatamin).
Att hålla ordning i omklädningsrummen.

11 kyu
Gul märkesmarkering.
Ungdomsgrad, rekommenderad ålder 10-12 år. Rekommenderad träningstid
1 termin från föregående grad och 8 träningstillfällen. Samma tekniker som föregående grad, samt :

UKEMI Ushiro-ukemi, stående. Mae-ukemi, (framlänges kullerbytta, viktigt att det är rakt fram).
Att slå av med armen.
Att sitta ner, slå av och stå upp.
SHIKKO Kunna gå framåt.
TACHI-WAZA Tai-no henko.
Morote-dori, Kokyo-ho
Gyaku-hanmi, Ikkyo, omote-och ura-waza.
Kata-dori, Koshi-nage.
Gyaku-hanmi, Tenshi-nage(gående).
SUWARI-WAZA Ryote-dori, Kokyo-ho.
ÖVRIGT Att känna till, höger (migi- och vänster (hidari))-utgångsställning (hanmi).
Att kunna stå i hanmi.
Att sitta riktigt.
Hur man buga stående med och utan partner.

10 kyu
Orange märkesmarkering.
Ungdomsgrad, rekommenderad ålder 10-12 år. Rekommenderad träningstid en termin från föregående grad och 10 träningstillfällen. Samma tekniker som föregående grader, samt:

UKEMI Ushiro-ukemi.
Mae-ukemi.
Höga fall (använd mjuka mattan).
Fall över bock, slå av.
Känna till skillnaden mellan Nage (den som utför) och Uke (den som tar emot)
SHIKKO Framåt och bakåt.
TACHI-WAZA Tai-no henko.
Ai-hanmi, Ikkyo omote- och ura-waza.
Gyaku-hanmi, Ikkyo omote- och ura-waza.
Morote-dori, Kokyo-nage (kullerbytta rakt fram).
Ryote-dori, Tenshi-nage.
SUWARI-WAZA Shomen-uchi, Ikkyo omote- och ura-waza.
ÖVRIGT Att kunna skifta hanmi, både åt samma håll och roterande.
Skillnad på omote- och ura-waza.

9 kyu
Grön märkesmarkering.
Ungdomsgrad, rekommenderad ålder 11-13 år. Rekommenderad träningstid
1 termin från föregående grad samt 12 träningstillfällen. Samma tekniker som föregående grader, samt :

UKEMI Ushiro-ukemi med bakåtdrag.
Mae-ukemi över liggande bock.
Höga fall på mjuka mattan.
SHIKKO : Framåt, bakåt och runt.
TACHI-WAZA Kata-dori, Ikkyo, Kihon.
Kata-dori, Ikkyo, Ki-no nagare, omote och ura-waza.
Ai-hanmi, Kote-gashi (håll i arm vid kast).
Ai-hanmi, Irimi-nage.
Gyaku-hanmi, Sankyo (grepp i arm) fall framåt.
Shomen-uchi, Ikkyo omote-och ura-waza a.
SUWARI-WAZA Shomen-uchi, Irimi-nage.
ÖVRIGT Lära angrepps- och teknik-namn.


8 kyu
Blå märkesmarkering.
Ungdomsgrad, rekommenderad ålder 11-13 år. Rekommenderad träningstid
1-2 terminer från föregående grad samt 15 träningstillfällen. Samma tekniker som föregående grader, samt :

TACHI-WAZA Gyaku-hanmi, Shiho-nage omote- och ura-waza.
Gyaku-hanmi Kaiten-nage.
Ikkyo, några olika.
Shomen-uchi, Shiho-nage
Kotegashi
Irimi-nage
Ushiro, Ryote-dori, Ikkyo.
Ushiro, Ryote-dori, Kokyo-nage.
Kokyo-ho, några olika.
SUWARI-WAZA Några olika.

7 kyu
Brun märkesmarkering.
Ungdomsgrad, rekommenderad ålder 12-14 år. Rekomenderad träningstid
2 terminer från föregående grad och 20 träningstillfällen. Samma tekniker som föregående grader, samt :

UKEMI God kännedom om fallteknik.
SHIKKO God kännedom.
TACHI-WAZA

Tai-no henko.
Från vanliga angrepp:
Kokyo-ho.
Ikkyo.
Nikyo.
Sankyo.
Kote-gashi.
Tenshi-nage.
Irimi-nage.
Shiho-nage.
Kaiten-nage.

SUWARI-WAZA Några olika.
HANMI-HANDACHI-WAZA Några olika.
 


 
   

Webbsida av Tomas Dahlin