掃除道 – Sojido – Metoden att göra rent.

掃除道- Sojido betyder metoden att göra rent.                                                                                                    Kanji tecknen för 掃除 – Soji betyder bokstavligen “rengöring” och 道-Do betyder ”sättet eller metoden” att utföra det på. 

Alla som känner till lite om den japanska kulturen vet att rengöring, renhet och städning är en viktig del i samhället. I japanska skolor städar eleverna själva sina klassrum och allmänutrymmen. Detta lär eleverna ödmjukhet och att respektera miljön de vistas i. Det skapar uppmärksamhet, flit och en känsla av att vara delaktig.

Personlig hygien och renhet är också ytterst viktigt i den japanska samhället och kulturen. Tex. så finns det tusentals onsen, varma bad runt om i japan och detta är lika viktigt som att äta och sova för en Japan.

掃除 – Soji, är en viktig del av den japanska budokulturen och detta gäller även Aikido. De flesta Budoskolor utför 掃除 – Soji, som del av träningen. Som uchi deshi, inneboende elev i grundarens dojo i Iwama, Japan, bestod stora delar av dagen av 掃除 – Soji, i olika former. Dagen börjar med att man sopar och städar dojon och man krattar eller sopar planen där man skall träna. Efter morgonträning blir det mer städning för de som inte har ”toban” och gör frukosten. Efter frukosten och under dagen hjälps man åt att rensa i trädgården och kratta löv eller göra underhåll av något slag tex. reparera en cykel.  Sedan är det dags för kvällsträning och efter träningen sopar man träningsmattan igen. 

I Torsby Aikidoklubb städar alla oavsett ålder eller grad. Vi turas om att moppa av mattan före eller efter varje träningspass. Vi ligger ner på mattan med vita dräkter och ansiktet / näsan mot träningsmattan, så då känns det bra att det är rent. 掃除 – Soji är inte bara ett sätt att hålla god hygien det ger en allmän trevnad och en delaktighet i klubben som är en förutsättning för god sammanhållning. Det blir också en roligare och effektivare träning. Det lär oss att ta hand om våra gemensamma utrymmen och ägodelar tex. träningsmattor så de håller längre och vi lär oss att respektera dojon / platsen vi tränar på.

Nu i dessa Covid19 tider är det extra viktigt att hålla egen god hygien och rent i utrymmen där vi vistas. Våra normala hygienregler är att vi alltid tvättar fötterna och använder tofflor fram till mattkanten. Våra naglar skall alltid vara kortklippta så vi inte river eller skadar någon. Vi skall alltid ha hela och rena träningskläder (Gi), Man skall själv vara ”hel” och ren, är man skadad så meddelar man detta så att alla är medvetna om skadan. Har man bandage / plåster eller liknade, ser man till att det sitter på plats. Man ser också till att man själv är ren för sin och sina medtränandes trevnad. Pga Covid19 har vi nu adderat till, att vi alltid spritar eller tvättar händerna och håller avstånd och kör soloövningar.

Torsby Aikidoklubb har sökt bidrag från Sisu för städmaterial, handsprit och en ångtvätt och blivit beviljade medel för detta. Nu kan vi tillsammans desinfektera och göra våra budomattor extra rena och minimera risken för smittspridning.

黙想- Mokuso – Tömma sinnet

黙想– Mokuso                                                                                                                                                                                                                                  

Betyder att tömma sinnet.  Det första kanji tecknet ”黙 – Moku” betyder tystnad eller stopp och den andra är “想 – So” och betyder att tänka eller fokusera. Ordagrant kan det betyda ”stoppa tankarna” eller i det här fallet, Att tömma sinnet.

I Japansk Budo och Aikido är 黙想- Mokuso är ett vanligt sätt att starta och avsluta ett träningspass.  黙想 – Mokuso är känt för att betyda: “Värma upp sinnet för att träna hårt.” 

I Torsby Aikidoklubb startar vi vår barn och ungdomsträning med 黙想- Mokuso som är en typ av mental träning. Ett sätt att tömma sina tankar innan träning och lämna det vardagliga stressen utanför dojon / träningsmattan. Det gör att vi har en bättre närvaro och fokus på träningen. Vi sitter i Seiza (på knä), raka i ryggen med avslappnade axlar. Vi blundar, slappnar av och tar några djupa andetag innan vi hälsar in. Desamma gör vi när träningen är slut. Vi blundar, slappnar av och tar några djupa andetag och hälsar ut. Därefter så kan vi ta tillbaka vardagen igen.

På Samurajernas tid användes 黙想- Mokuso för att värma upp sinnet inför en strid. Detta var ett sätt att kontrollera rädsla, behålla ett inre lugn och fokusera på uppgiften. Att vara fri från tankar och känslor som ilska eller rädsla under strid gjorde det enklare att agera och reagera mot en motståndare utan tvekan. Man kunde förlita sig på den naturliga reaktionen eller instinkten eller vad som kändes intuitivt.  Detta gjorde att Samurajerna blev mer effektiva i strid.

Coronaanpassat träningsläger

 
Den 10 oktober bjöd Växjö Aikidoklubb in till ett endags träningsläger med Jan Bratt 6Dan.
Deltagarantalet var satt till Max 20deltagare och man hade hyrt en större danslokal där det var gott om utrymme och gott om handsprit.
Träningen bestod av soloövningar, Suburi och Kumi jo och kumi tachi  där vi kunde hålla en bra Maai.
Andreas Ebbelind fick också mottaga sitt 5Dan diplom.

Från och med vecka 41 tränar vi inne!

Från och med denna vecka tränar vi inne.

Vi är extra noga med hygienen, alla tvättar fötter och händer innan träningen och handsprit finns tillgängligt. Mattan moppas innnan och efter varje pass och vi håller avstånd.

Vi kommer enbart köra soloövningar, såsom Stretching, Fys, Aikiwalk, Ukemi, Shikko och Bukiwasa.

Torsby Aikidoklubb håller i och håller ut.