道場 – Dojo – Platsen för studier

Dojo,  道 – Do betyder väg och 場 – Jo betyder plats. Ordagrant översatt blir det platsen för vägen och är en lokal där en traditionell japansk budo utövas. Ordet kan också uttydas till platsen för studier alternativt en plats där du blir guidad på vägen där budo utövas.

Torsby Aikidoklubb´s Dojo har ca: 80 kvadratmeter tatami / budomatta och ligger i samma byggnad som Frykenskolans gymnastikhall.Torsby 

top