Lasse började träna aikido 1965 i Stockholm i Brännkyrkahallen och hans första instruktör var Jan Beime som då var graderad till 2 kyu. 1966 kom Ichimura Sensei 4 dan till Sverige och blev hans instruktör. 1967 blev Träningen flyttad till Kastellholmen. Klubbens namn var Minono Aikidoklubb och Lasse var graderad till 2 kyu. 1969 flyttade Lasse till Göteborg och blev instruktör vid aikidosektionen av Göteborgs Judoklubb. På hösten1969 flyttade Tomita Sensei 4 dan till Göteborg och blev instruktör. Lasse var instruktör på Göteborgs Aikidoklubb 1969 till 1979. 1972 I januari fick Lasse 1 dan av Tomita Sensei. I februari var Lasse med och grundade Göteborgs Aikidoklubb och de flyttade in till den nya dojon vid övre Husargatan. I juni/juli reste Lasse till Japan tillsammans Tomita Sensei. De tränade med Saito Sensei i tre veckor.1973 åkte Lasse tillbaka till Japan för en träningsperiod mellan den 8 april t.o.m. den 8 oktober.1979 flyttade Lasse till Torsby och 1980 grundades Torsby Aikidoklubb. 1990 återvände Lasse till Iwama för fem veckors träning under sommaren. 1994 fick Lasse 5 dan av Saito Sensei. 2002 fick Lasse 5 dan av Aikikai, 2003 startades Svenneby Aikidoklubb och Uchidechi verksamheten.2006 fick Lasse 6 dan Aikikai, 2019 fick Lasse 7dan och 2020 Titeln Shihan.