Kortfattad historik

Aikido är en japansk självförsvarskonst grundad av Morihei Ueshiba (1883 – 1969). Ueshiba-sensei tränade i sin ungdom ett flertal av de kamptekniker som utvecklats av den japanska riddaradeln, samurajerna. Han sammanförde och renodlade dessa tekniker i en ny budokonst baserad på de principer om hur man harmoniserar med krafterna (Aiki). Därmed hade han skapat en ny stridskonst som döptes till Aikido. Ett sätt att genom koordination och koncentration hantera våld.
Ueshiba-sensei nådde med sin Aikido en oöverträffad skicklighet, inte bara i träning, utan även i verklig strid. Ueshiba-sensei utkämpade och vann ett stort antal dueller, ofta mot flera motståndare samtidigt.
På 1930-talet grundade Ueshiba-sensei Hombu Dojo i Tokyo som sedan dess är världshögkvarter för Aikido. Dojon leds av Ueshiba-senseis sonson Moriteru Ueshiba. Själv flyttade Ueshiba-sensei 1941 till Iwama, en liten by ca 150 km norr om Tokyo, där han bodde och undervisade till sin död. I Iwama fulländade Ueshiba-sensei sin skapelse Aikido. En av hans främsta elever och medhjälpare under denna tid var Morihiro Saito (1928 – 2002).

Iwama Aikido – den stil vi tränar

Före andra världkrigets slut flyttade grundaren Morihei Ueshiba från Tokyo till den lilla staden Iwama 150 km norr om Tokyo där han stannade fram till sin död 1969. Morihiro Saito (1928 – 2002) började att träna hos Morihei Ueshiba i Iwama 1946 och var uchi-deshi fram till grundarens död. Efter 1969 har Morihiro Saito varit dojo cho för dojon i Iwama samt ansvarig för skötseln av Aiki Jinja (Aiki helgedom).

Aikidon som grundaren lärde ut under åren i Iwama har bevarats av Morihiro Saito Shihan 9 Dan Aikikai och på senare år fått benämningen Iwama Ryu (Iwama skola/stil). Morihiro Saito har dessutom systematiserat teknikerna för att underlätta undervisningen och skapat en pedagogisk modell. Denna Aikido är präglad av noggrann träning av grundteknikerna (kihon) som bas för andra träningsformer som awaze och ki no nagare.

Dessutom läggs stor vikt på att bevara Aikido som budo (krigskonst) dvs både uke och nage utför teknikerna på ett så realistiskt sätt som möjligt. Den traditionella etiketten följs och teknikerna utförs under användning av både kiai och atemi (distraherande slag). En annan viktig bas är riai budo dvs samspelet mellan tekniker med och utan vapen. Träningen av Aiki ken (svärd) och Aiki jo (stav) är en viktig förutsättning för bra och effektiv taijutsu (träning utan vapen).