Budo Etikett och Regler

 • Följ alltid tränarens råd och anvisningar. Det är han som har ansvaret för trivseln, att träningen blir effektiv, samt din och dina medtränandes säkerhet.
 • Kom alltid i tid till träningen, så att du hinner att byta om och hjälpa till med mattan innan träningen börjar.
 • Om du kommer försent till träningen eller om du måste lämna mattan under träningen, meddela alltid tränaren innan du går av eller på mattan.
 • Buga alltid när du går av eller på mattan.
 • Träningen börjar alltid med att man hälsar sittande i seiza och säger Onegai Shimasu
 • Träningen avslutas med att man hälsar sittande i ”seiza” och säger: Domo arigato Gozaimashita.
 • Var rädd om din träningspartner  och anpassa teknikerna efter din partners  kunskaper.
 • Träna eller visa inte Aikidotekniker utanför träningslokalen ”Dojon”.

6 punkter att tänka på vid träning av Morihei Ueshiba som skapade Aikido och som jag har överstatt och tolkat på mitt sätt.

 • Aikidons tekniker kan avgöra liv eller död i ett enda slag, Så det är av yttersta vikt att följa Senseis instruktioner vid träning, och inte tävla för att se vem som är starkast.
 • Aikido är den kampkonst som kan hantera flera motståndare, Därför är det viktigt att inte bara ha fokus framåt utan också vara alert i alla riktingar.
 • Träning skall alltid vara en glädjefull upplevelse.
 • En Sensei kan endast instruera och förmedla en del av teknikens helhet, Först vid dedikerad träning kan man få insikt i teknikens helhet, och endast på detta sätt kan tekniken läras in i kroppsminnet. Det finns ingen mening med att sträva efter att lära sig många tekniker. För att tillfullo behärska en teknik måste den göras till ens egen.
 • Varje träning startar med Tai no Henko, för att därefter öka gradvis till intensivare övningar, undvik onaturliga rörelser eller överanstängning, om detta följs så kan äldre tränande delta utan att skada sig och träna i trivsam miljö och följa syftet med träningen.
 • Syftet med Aikido är att genom tärning av kropp och sinne skapa uppriktiga och seriösa mäniskor. Eftersom teknikerna är hemliga får de inte avslöjas offentligt och heller inte läras ut till omdömeslösa, oseriösa mäniskor med onda syften.

top