• Måndagar
 • Ungdom 7-14 år kl. 17:30-18:30
 • Vuxna  kl. 18:30-19:30 Träning, 19:30-20:30 Vapenträning 

 • Torsdagar
 • Ungdom 7-14 år kl. 17:30-18:30
 • Vuxna  kl. 18:30-19:30 Träning, 19:30-20:30 Vapenträning 

 • Träningskostnad
 • 7-19 år Tränar gratis VT 2023 (Föreningsmiljonen)
 • Stödmedlem 200:-/år eller valfri summa.
 • Ungdom 400:- / Termin (300:- Sysslebäck)
 • Vuxna 1 gång / Vecka 500:- / Termin
 • Studerande 500:- / Termin
 • Vuxna 2 gång / Vecka 600:- /Termin
 • Årsavgift (försäkring och medlemsavgift i SB&KF är obligatorisk) Ingår i träningsavgiften.

Träningsavgift betalas senast andra träningen till Torsby Aikidoklubb pga försäkringskrav frå Budo- Kampsportsförbundet.   
Plusgiro:  68 89 70 – 3 
Swish 123 57 428 38