Schema och Priser

 • Måndagar
 • Ungdom 7-14 år kl. 17:30-18:30
 • Vuxna (från 15 år) kl. 18:30-21:00

 • Torsdagar
 • Ungdom 7-14 år kl. 17:30-18:30
 • Vuxna (från 15 år) kl. 18:30-21:00
 •  
 • Söndagar
 • Zoomträning Söndagar 18:00-19:00  Hör av er för träningslänk.

 • Träningskostnad
 • Stödmedlem 200:-/år eller valfri summa.
 • Ungdom 400:- / Termin (300:- Sysslebäck)
 • Vuxna 1 gång / Vecka 500:- / Termin
 • Studerande 500:- / Termin
 • Vuxna 2 gång / Vecka 600:- /Termin
 • Årsavgift (försäkring och medlemsavgift i SB&KF är obligatorisk) Ingår i träningsavgiften.

Träningsavgift betalas senast andra träningen till Torsby Aikidoklubb pga försäkringskrav frå Budo- Kampsportsförbundet.   
Plusgiro:  68 89 70 – 3Tisdag

top