Covid-19 information

Torsby Aikidoklubb följer de rekomendationer som Riksidrotsförbundet och Svenska Budo och Kampsportsförbundet satt upp gällande Covid19. Dessutom har vi förtydligat några viktiga punkter nedan.

Torsby Aikidoklubb har bukiwasaträning (Vapenträning) utomhus som det primära alternativet under Covid19. Vid uppstart av höstterminen kommer vi fortsättningsvis vara ute så mycket som det är möjligt. Vid alternativ två, inomhusträning kommer vi erbjuda både bukiwasa och taijutsu men taijutsuträningen kommer enbart bestå av soloträning: taisabaki, aikiwalk, ukemi och fysträning.

 • Stanna hemma om du är sjuk eller känner symptom.
 • Hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Om möjligt byt om hemma.
 • Tvätta och / eller sprita händerna innan passet (Handsprit finns tillgängligt).
 • Vid bukiwasaträning tränar vi med en och samma partner hela passet.
 • Vi har ingen närkontakt och håller avstånd.
 • Kiai, endast vid soloträning.
 • Endast tränande och instruktörer i träningshallen, Ej anhöriga.

Övriga hygien- och trivselregler som vanligt.

 • Tvätta fötterna och använd tofflor. (naglar skall vara kortklippta).
 • Hela och rena träningskläder (Gi), Du skall själv vara ”hel” och ren, är du skadad, meddela detta så att alla är medvetna om din skada. Har ni bandage / plåster eller liknade, se till att det sitter på plats. Se också till att du själv är ren för din och dina medtränares trevnad.
 • Följ alltid tränarens råd och anvisningar. Det är tränaren som har ansvaret för trivseln, att träningen blir effektiv, samt din och dina medtränandes säkerhet.
 • Kom alltid i tid till träningen, så att du hinner hjälpa till med mattan innan träningen börjar.
 • Om du kommer försent till träningen eller om du måste lämna mattan under träningen, meddela alltid tränaren innan du går av eller på mattan.
 • Buga alltid när du går av eller på mattan.
 • Träningen börjar alltid med att man hälsar sittande i seiza och säger: Onegai Shimasu
 • Buga alltid mot din partner när ni bjuder upp för en övning och avsluta övningen med enbugning.
 • Träningen avslutas med att man hälsar sittande i seiza och säger:Domo arigato gozaimashita.
 • Torka mattan efter varje träning.
 • Var rädd om din träningspartner och anpassa teknikerna efter din partners kunskaper.
 • Träna eller visa inte Aikidotekniker utanför träningslokalen ”Dojon”.