Torsby Aiki Zoom Dojo, En Succé!

Torsby Aiki Zoom Dojo, En Succé ! 

När vi startade Torsby Aiki Zoom Dojo så var det för att upprätthålla klubbens verksamhet under Covid19 / Pandemin. Nu snart ett år efter så kan vi konstatera att det blev en succé, Vi har hitintills haft ca. 50 Zoomträningspass där vi har varit mellan 11-27 deltagare från ett 15tal olika klubbar. Detta har uppmärksammats både nationellt och regionalt.  Svenska Budo & Kampsportsförbundet uppmärkasammade oss i en artikel om träning under pandemin och Nya Wermlands Tidningen NWT skrev om oss också.

Se länk nedan och artikel.

 

Idrott under pandemin: Torsby Aikidoklubb