Vårt traditionsenliga vapenläger med Lasse är tyvärr inställt!

Vi har fått förfrågan att genoföra ett träningsäger ändå och erbjuder ett gratis träningsläger enl nedan flyer.
Om man vill får man gärna bli stödmedlem i Torsby Aikidoklubb för 200:- eller frivillig summa för att täcka de kostnader vi har för hallhyra medmera. Detta är helt frivilligt. Betalnings info finns på:
Intresseanmälan sker till:
Niklas Björklund
Ordförande
Torsby Aikidoklubb
076-7953147
9ikbjo@gmail.com