Aikidoförbundets årsmöte 25 mars 2023

Vid Svenska Aikidoförbundets årsstämma utsågs Torsby Aikidoklubbs huvudinstruktör Shihan Lars-Göran Andersson, 7Dan Och Shihan Ulf Evenås, 7dan till hedersledamot i Svenska Aikidoförbundets graderingskommitté.