Två nya ledamöter till Svenska Aikidoförbundets graderingskommitté

 Niklas Björklund, 5 dan shidoin från Torsby Aikidoklubb och  Jöran Fagerlund, 6 dan shidoin från Göteborgs Aikidoklubb valdes in i Svenska Aikidoförbundets Graderings komitté