我 慢 – Gaman – Att göra sitt bästa i besvärliga tider och upprätthålla självdisciplin. Från och med idag är det ingen träning inomhus eller i grupp.

– Gaman – Att göra sitt bästa i besvärliga tider och upprätthålla självdisciplin

  – Gaman – Betyder att lugnt uthärda det outhärdliga med tålamod och värdighet, även under omständigheter som är utom vår kontroll. Det översätts generellt som uthållighet, tålamod eller tolerans. Gaman beskrivs på olika sätt som en dygd. Det betyder att man gör sitt bästa i besvärliga tider och upprätthåller självdisciplin.  Källa: Yasuragi

Torsby Aikidoklubb uppmanar till “  – Gaman” och att hålla i och hålla ut.   

Torsby Aikidoklubb har sedan i våras infört högre krav än vad riktlinjerna föreskrivit. Detta genom att vi endast kört Soloträning: Suburi, taisabaki, aikiwalk, ukemi, fysträning och  Buki wasa (vapenträning) med avstånd. Från och med idag skärps riktlinjerna ytterliggare för vuxenträning. Träning inomhus eller i grupp är inställt.  Detta gäller tillsvidare och innebär att vi uppmuntrar till fortsatt egenträning och vi kommer erbjuda Zoom träning för klubbens medlemmar.

I korthet:  Så påverkas idrotten i Värmland av de skärpta restriktionerna

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten, i samråd med Smittskydd Värmland, beslutat om skärpta lokala allmänna råd i vår region. Beslutet, som gäller från och med i dag 12/11, påverkar idrottsrörelsen.

De delar av råden som föreningarna i Värmland i synnerhet berörs av:

Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Verksamheter, som till exempel idrottsanläggningar, bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. Till exempel arbeta för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt.

Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas.

OBS ! För ungdomar födda 2005 och senare är ungdomsträningen inställd tillsvidare med hänvisning till att Frykenskolan stängt. Detta med anledning av flera Covid – 19 fall.

Läs mer om de nya lokala allmänna råden på Folkhälsomyndighetens hemsida

Lämna ett svar