Året som gått 2020

2020 var året som vi skulle fira 40 år som klubb och anordna 40 årsjubileum men som alla vet så fick vi ställa in jubiléet och andra träningsläger. Detta var mycket tråkigt då vi sett fram emot att fira o träna tillsammans men vi ställde om och anpassade oss.

2020 har ändå varit ett mycket bra år för Torsby Aikidoklubb trots pandemin.

Vi har som klubb vuxit under året och i barn och ungdomsgruppen var vi 25 st. Vi utökade också med ytterligare ett träningstillfälle för våra barn och ungdomar under 2020. Träningen har varit anpassat pga pandemin enl FHM´s rekommendationer. Vi har tränat ute större delen av 2020 och gjort soloövningar med distans. (Taisabaki, Aikiwalk, Ukemi/Fall och träning med Jo och Bokken). På grund av den utökade träningstiden och soloträningen har våra barn och ungdomar utvecklats helt fantastiskt. Vi har också investerat i bokken och Jo för våra ungdomar så att vår soloträning kunde möjliggöras.           

Vår vuxenträning startade bra med många nya men tyvärr så var det flera som inte fortsatte sin träning pga av pandemin. Vuxengruppen flyttade ut träningen under mars månad och vi hade träningen utomhus fram till hösten. Under senare delen av hösten startade vi upp Zoomträning för vuxengruppen och för att möjliggöra detta så investerade vi i en Ipad med tillbehör. Vi har också kunnat sköta närvaron på idrottonline vid varje träningstillfälle pga denna investering.  Vår Zoomträning har nu utökats så att ett 10tal andra klubbar runt om i Sverige och Danmark deltar.  Sent i december kunde vi dessutom fira Lasse Shihan 75 år, 55 år som Aikidoka och 40 år sedan han startade Torsby Aikidoklubb på zoom.

Vi har också investerat i en ångdammsugare för våra budomattor och diverse städmaterial + handsprit och munskydd för att säkerställa hygienen och kunna erbjuda säker träning.  

Ett antal viktiga och långsiktiga investeringar har gjorts under året och för dessa har vi sökt diverse bidrag från Sisu och SB&K Distrikt mellan.

Vi lanserade också en ny hemsida under 2020 www.torsbyaikido.se

Sist men inte minst så har vi arbetat för att få en mer anpassad Dojo/Lokal.  Efter 40år i Holmesskolans gymnastiksal där vi burit ut och in våra budomattor vid varje träningstillfälle så kommer vi nu starta upp 2021 i Frykenskolans bassänghall där vi kan ha våra budomattor liggandes.  Detta möjliggör en mer effektiv träning i en mer lämplig och anpassad lokal för vår budoträning.

Mycket av vår utveckling under 2020 har troligtvis inte skett om det inte har varit en pandemi så det är inget ont än det fört något gott med sig.  Det sägs ju att i kriser föds kreativitet och det stämmer väl in på vår verksamhet. Vi har ställt om och anpassat oss och nu står vi väl rustade inför framtiden.

Lasse Shihan firar 75år och 55år som Aikidoka och Torsby Aikido 40år

Idag har vi äntligen firat vår Shihan, Lasse Andersson 7Dan.
Han fyllde 75år i sommars och firandet skulle ha skett i samband med ett träningsläger i augusti. Lasse firar också 55år som Aikidoka och dessutom är det 40år sedan han startade Torsby Aikidoklubb så det var mycket som skulle firas. Som Ni alla vet så kom det en pandemi emellan och firandet sköts på framtiden. Stort tack till Mika Perälä som startade en insamling under hösten. Det var ett 60-tal personer som ville bidra till en present. I dag hade Torsby Aikidoklubb Zoom träning och då passade vi på att i hemlighet bjuda in alla som bidragit. När Lasse loggade in på Zoom överraskades han med sång och hurrarop. Presenter överlämnades och därefter hölls ett uppskattat Zoom träningspass av Lasse. Det var deltagare från 12 olika Dojo’s

Avslutning / Gradering 2020

Avslutning och gradering för våra unga tappra Samurajer i minus 3 grader och nysnö.
Pandemin har satt oss på prov även under hösttrerminen.  Vi har anpassat oss och har följt Svenska folkhälsomyndighetens råd och anvisningar med att hålla igång träning för ungdommar födda 2005 och senare.
 
Vi har haft en härlig uteträning i höst, även i kyla blåst och mörker men när regnet kom så har vi varit inne. Det är roligt att se träningsviljan och deras utveckling under dessa förhållanden. Inget stoppar dessa unga tuffa och tappra Samurajer 💪
Närvaron har varit hög och vi har tränat 2 gånger per vecka och vi har varit totalt 25st under hösttreminen.
 
Efter en väl genomförd gradering bjöds det på varm choklad och lussebullar.
Några av barnen hade bakat pepparkaksgubbar åt oss tränare.
 
Torsby Aikidoklubb önskar alla ungdomar och föräldrar ett trevligt juluppehåll.
Vi planerar för att starta upp vårterminen den 11Januari.

ZOOM Premiär !

Idag hade vi smygpremiär för Zoomträning i Torsby Aikidoklubb. Enligt de senaste restriktionerna är det inte tillåtet att träna i grupp för vuxna så det har varit egenträning som stått på schemat. Nu erbjuder vi våra medlemar Zoomträning som är ett fantastiskt alternativ att kunna träna tillsammans. Idag tränade vi 7 suburi och 1:a 5:e och 7:e awase. Riktigt roligt med parövningar. Nu tar vi med oss erfarenheterna från idag och filar lite på upplägget till nästa gång.

我 慢 – Gaman – Att göra sitt bästa i besvärliga tider och upprätthålla självdisciplin. Från och med idag är det ingen träning inomhus eller i grupp.

– Gaman – Att göra sitt bästa i besvärliga tider och upprätthålla självdisciplin

  – Gaman – Betyder att lugnt uthärda det outhärdliga med tålamod och värdighet, även under omständigheter som är utom vår kontroll. Det översätts generellt som uthållighet, tålamod eller tolerans. Gaman beskrivs på olika sätt som en dygd. Det betyder att man gör sitt bästa i besvärliga tider och upprätthåller självdisciplin.  Källa: Yasuragi

Torsby Aikidoklubb uppmanar till “  – Gaman” och att hålla i och hålla ut.   

Torsby Aikidoklubb har sedan i våras infört högre krav än vad riktlinjerna föreskrivit. Detta genom att vi endast kört Soloträning: Suburi, taisabaki, aikiwalk, ukemi, fysträning och  Buki wasa (vapenträning) med avstånd. Från och med idag skärps riktlinjerna ytterliggare för vuxenträning. Träning inomhus eller i grupp är inställt.  Detta gäller tillsvidare och innebär att vi uppmuntrar till fortsatt egenträning och vi kommer erbjuda Zoom träning för klubbens medlemmar.

I korthet:  Så påverkas idrotten i Värmland av de skärpta restriktionerna

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten, i samråd med Smittskydd Värmland, beslutat om skärpta lokala allmänna råd i vår region. Beslutet, som gäller från och med i dag 12/11, påverkar idrottsrörelsen.

De delar av råden som föreningarna i Värmland i synnerhet berörs av:

Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Verksamheter, som till exempel idrottsanläggningar, bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. Till exempel arbeta för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt.

Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas.

OBS ! För ungdomar födda 2005 och senare är ungdomsträningen inställd tillsvidare med hänvisning till att Frykenskolan stängt. Detta med anledning av flera Covid – 19 fall.

Läs mer om de nya lokala allmänna råden på Folkhälsomyndighetens hemsida

掃除道 – Sojido – Metoden att göra rent.

掃除道- Sojido betyder metoden att göra rent.                                                                                                    Kanji tecknen för 掃除 – Soji betyder bokstavligen “rengöring” och 道-Do betyder ”sättet eller metoden” att utföra det på. 

Alla som känner till lite om den japanska kulturen vet att rengöring, renhet och städning är en viktig del i samhället. I japanska skolor städar eleverna själva sina klassrum och allmänutrymmen. Detta lär eleverna ödmjukhet och att respektera miljön de vistas i. Det skapar uppmärksamhet, flit och en känsla av att vara delaktig.

Personlig hygien och renhet är också ytterst viktigt i den japanska samhället och kulturen. Tex. så finns det tusentals onsen, varma bad runt om i japan och detta är lika viktigt som att äta och sova för en Japan.

掃除 – Soji, är en viktig del av den japanska budokulturen och detta gäller även Aikido. De flesta Budoskolor utför 掃除 – Soji, som del av träningen. Som uchi deshi, inneboende elev i grundarens dojo i Iwama, Japan, bestod stora delar av dagen av 掃除 – Soji, i olika former. Dagen börjar med att man sopar och städar dojon och man krattar eller sopar planen där man skall träna. Efter morgonträning blir det mer städning för de som inte har ”toban” och gör frukosten. Efter frukosten och under dagen hjälps man åt att rensa i trädgården och kratta löv eller göra underhåll av något slag tex. reparera en cykel.  Sedan är det dags för kvällsträning och efter träningen sopar man träningsmattan igen. 

I Torsby Aikidoklubb städar alla oavsett ålder eller grad. Vi turas om att moppa av mattan före eller efter varje träningspass. Vi ligger ner på mattan med vita dräkter och ansiktet / näsan mot träningsmattan, så då känns det bra att det är rent. 掃除 – Soji är inte bara ett sätt att hålla god hygien det ger en allmän trevnad och en delaktighet i klubben som är en förutsättning för god sammanhållning. Det blir också en roligare och effektivare träning. Det lär oss att ta hand om våra gemensamma utrymmen och ägodelar tex. träningsmattor så de håller längre och vi lär oss att respektera dojon / platsen vi tränar på.

Nu i dessa Covid19 tider är det extra viktigt att hålla egen god hygien och rent i utrymmen där vi vistas. Våra normala hygienregler är att vi alltid tvättar fötterna och använder tofflor fram till mattkanten. Våra naglar skall alltid vara kortklippta så vi inte river eller skadar någon. Vi skall alltid ha hela och rena träningskläder (Gi), Man skall själv vara ”hel” och ren, är man skadad så meddelar man detta så att alla är medvetna om skadan. Har man bandage / plåster eller liknade, ser man till att det sitter på plats. Man ser också till att man själv är ren för sin och sina medtränandes trevnad. Pga Covid19 har vi nu adderat till, att vi alltid spritar eller tvättar händerna och håller avstånd och kör soloövningar.

Torsby Aikidoklubb har sökt bidrag från Sisu för städmaterial, handsprit och en ångtvätt och blivit beviljade medel för detta. Nu kan vi tillsammans desinfektera och göra våra budomattor extra rena och minimera risken för smittspridning.

黙想- Mokuso – Tömma sinnet

黙想– Mokuso                                                                                                                                                                                                                                  

Betyder att tömma sinnet.  Det första kanji tecknet ”黙 – Moku” betyder tystnad eller stopp och den andra är “想 – So” och betyder att tänka eller fokusera. Ordagrant kan det betyda ”stoppa tankarna” eller i det här fallet, Att tömma sinnet.

I Japansk Budo och Aikido är 黙想- Mokuso är ett vanligt sätt att starta och avsluta ett träningspass.  黙想 – Mokuso är känt för att betyda: “Värma upp sinnet för att träna hårt.” 

I Torsby Aikidoklubb startar vi vår barn och ungdomsträning med 黙想- Mokuso som är en typ av mental träning. Ett sätt att tömma sina tankar innan träning och lämna det vardagliga stressen utanför dojon / träningsmattan. Det gör att vi har en bättre närvaro och fokus på träningen. Vi sitter i Seiza (på knä), raka i ryggen med avslappnade axlar. Vi blundar, slappnar av och tar några djupa andetag innan vi hälsar in. Desamma gör vi när träningen är slut. Vi blundar, slappnar av och tar några djupa andetag och hälsar ut. Därefter så kan vi ta tillbaka vardagen igen.

På Samurajernas tid användes 黙想- Mokuso för att värma upp sinnet inför en strid. Detta var ett sätt att kontrollera rädsla, behålla ett inre lugn och fokusera på uppgiften. Att vara fri från tankar och känslor som ilska eller rädsla under strid gjorde det enklare att agera och reagera mot en motståndare utan tvekan. Man kunde förlita sig på den naturliga reaktionen eller instinkten eller vad som kändes intuitivt.  Detta gjorde att Samurajerna blev mer effektiva i strid.

Coronaanpassat träningsläger

 
Den 10 oktober bjöd Växjö Aikidoklubb in till ett endags träningsläger med Jan Bratt 6Dan.
Deltagarantalet var satt till Max 20deltagare och man hade hyrt en större danslokal där det var gott om utrymme och gott om handsprit.
Träningen bestod av soloövningar, Suburi och Kumi jo och kumi tachi  där vi kunde hålla en bra Maai.
Andreas Ebbelind fick också mottaga sitt 5Dan diplom.

Från och med vecka 41 tränar vi inne!

Från och med denna vecka tränar vi inne.

Vi är extra noga med hygienen, alla tvättar fötter och händer innan träningen och handsprit finns tillgängligt. Mattan moppas innnan och efter varje pass och vi håller avstånd.

Vi kommer enbart köra soloövningar, såsom Stretching, Fys, Aikiwalk, Ukemi, Shikko och Bukiwasa.

Torsby Aikidoklubb håller i och håller ut.

Torsby Aikidoklubb håller i och håller ut

Uppdatering Covid19.                                                                                                        

Torsby Aikidoklubb kör vidare med uteträning och soloövningar. 

Torsby Aikidoklubb följer de rekomendationer som Riksidrotsförbundet och Svenska Budo och Kampsportsförbundet satt upp gällande Covid19. Dessutom har vi förtydligat några viktiga punkter nedan.

Torsby Aikidoklubb har bukiwasaträning (Vapenträning) utomhus som det primära alternativet under Covid19. Vid uppstart av höstterminen kommer vi fortsättningsvis vara ute så mycket som det är möjligt. Vid alternativ två, inomhusträning kommer vi erbjuda både bukiwasa och taijutsu men taijutsuträningen kommer enbart bestå av soloträning: taisabaki, aikiwalk, ukemi och fysträning.

 • Stanna hemma om du är sjuk eller känner symptom.
 • Hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Om möjligt byt om hemma.
 • Tvätta och / eller sprita händerna innan passet (Handsprit finns tillgängligt).
 • Vid bukiwasaträning tränar vi med en och samma partner hela passet.
 • Vi har ingen närkontakt och håller avstånd.
 • Kiai, endast vid soloträning.
 • Endast tränande och instruktörer i träningshallen, Ej anhöriga.

Övriga hygen och trivselregler som vanligt.

 • Tvätta fötterna och använd tofflor. (naglar skall vara kortklippta).
 • Hela och rena träningskläder (Gi), Du skall själv vara ”hel” och ren, är du skadad meddela detta så att alla är medvetna om din skada. Har ni bandage / plåster eller liknade, se till att det sitter på plats. Se också till att du själv är ren för din och dina medtränares trevnad.
 • Följ alltid tränarens råd och anvisningar. Det är tränaren som har ansvaret för trivseln, att träningen blir effektiv, samt din och dina medtränandes säkerhet.
 • Kom alltid i tid till träningen, så att du hinner hjälpa till med mattan innan träningen börjar.
 • Om du kommer försent till träningen eller om du måste lämna mattan under träningen, meddela alltid tränaren innan du går av eller på mattan.
 • Buga alltid när du går av eller på mattan.
 • Träningen börjar alltid med att man hälsar sittande i seiza och säger: Onegai Shimasu
 • Buga alltid mot din partner när ni bjuder upp för en övning och avsluta övningen med en bugning.
 • Träningen avslutas med att man hälsar sittande i seiza och säger: Domo arigato gozaimashita.
 • Torka mattan efter varje träning.
 • Var rädd om din träningspartner och anpassa teknikerna efter din partners kunskaper.
 • Träna eller visa inte Aikidotekniker utanför träningslokalen ”Dojon”.