Våren 2021, Ny Dojo med begränsad träning och Succé för Torsby Aiki Zoom Dojo.

Under våren har våra ungdomar tränat inne i nya Dojon. Vi har endast fått vara 8st per träningspass enl de kommunala restriktionerna. Detta har inneburit att vi fått delat på gruppen och kört två pass per dag. Måndag och Torsdag. Vi har fortsatt hållit hårt på Covid-19 restriktionerna och endast haft soloträning. Vi har haft hög fokus på hygien (handsprit och Sodjdo)

Vi har under våren sökt bidrag och investerat i en tjockmatta för ungdommarna att träna fallteknik på. Vi saknade en tjockmatta i den nya dojon så detta var ett mycket uppskattat tillskott. Måndag vecka 22 avslutar vi terminen med gradering för våra ungdomar.

Vårens träning för vuxna har bestått av Zoomträning 2-3gånger i veckan som Lasse Shihan, 7 Dan hållit i. De kommunala restriktionerna har förbjudit träning inomhus för vuxna i kommunala hallar. (Så vi har fortfarande inte fått träna i nya Dojon). Sedan November när vi startade Torsby Aiki Zoom Dojo har vi haft ca. 50 Zoomträningspass där vi har varit mellan 11-27 deltagare  från ett 15tal olika klubbar vid varje zoomklass. Så inget ont än det för något gott med sig. Succé kan vi väll sammanfatta detta med 😊

Vi har också deltagit i Zoomseminarium och Zoomforum med Paulo Coralini, Shihan, 7Dan och Mark Larson, Shihan, 6Dan och Pia Moberg och Jan Bratt, 6Dan

Vi anordnade också ett mycket uppskattat “After zoom tsuki” 

Zoomträning Tisdag, Onsdag och Söndagar Lasse Shihan, 7Dan, Torsby Aiki Zoom Dojo.

Zoommeeting Paolo Corallini, Shihan, 7Dan Onsdag 24 Feberuari och Måndag den 26 April.

Zoom forum Pia Moberg och Jan Bratt, 6Dan RIAI Aikido Dojo, Lördag 30 Januari och Lördag den 27 Februari.

Zoom Seminar Mark Larson, Shihan, 6 Dan Lördag 27 Mars

Undervåren har vi har även vadderat räcken och kanter för att förebygga ev olycksfall och inrett dojon med snygga noren.

Nu startar vi upp sommarträningen vecka 20. Måndag och Torsdag utomhus och Söndagar fortsätter vi träningen på Torsby Aiki Zoom Dojo.