Året som gått 2020

2020 var året som vi skulle fira 40 år som klubb och anordna 40 årsjubileum men som alla vet så fick vi ställa in jubiléet och andra träningsläger. Detta var mycket tråkigt då vi sett fram emot att fira o träna tillsammans men vi ställde om och anpassade oss.

2020 har ändå varit ett mycket bra år för Torsby Aikidoklubb trots pandemin.

Vi har som klubb vuxit under året och i barn och ungdomsgruppen var vi 25 st. Vi utökade också med ytterligare ett träningstillfälle för våra barn och ungdomar under 2020. Träningen har varit anpassat pga pandemin enl FHM´s rekommendationer. Vi har tränat ute större delen av 2020 och gjort soloövningar med distans. (Taisabaki, Aikiwalk, Ukemi/Fall och träning med Jo och Bokken). På grund av den utökade träningstiden och soloträningen har våra barn och ungdomar utvecklats helt fantastiskt. Vi har också investerat i bokken och Jo för våra ungdomar så att vår soloträning kunde möjliggöras.           

Vår vuxenträning startade bra med många nya men tyvärr så var det flera som inte fortsatte sin träning pga av pandemin. Vuxengruppen flyttade ut träningen under mars månad och vi hade träningen utomhus fram till hösten. Under senare delen av hösten startade vi upp Zoomträning för vuxengruppen och för att möjliggöra detta så investerade vi i en Ipad med tillbehör. Vi har också kunnat sköta närvaron på idrottonline vid varje träningstillfälle pga denna investering.  Vår Zoomträning har nu utökats så att ett 10tal andra klubbar runt om i Sverige och Danmark deltar.  Sent i december kunde vi dessutom fira Lasse Shihan 75 år, 55 år som Aikidoka och 40 år sedan han startade Torsby Aikidoklubb på zoom.

Vi har också investerat i en ångdammsugare för våra budomattor och diverse städmaterial + handsprit och munskydd för att säkerställa hygienen och kunna erbjuda säker träning.  

Ett antal viktiga och långsiktiga investeringar har gjorts under året och för dessa har vi sökt diverse bidrag från Sisu och SB&K Distrikt mellan.

Vi lanserade också en ny hemsida under 2020 www.torsbyaikido.se

Sist men inte minst så har vi arbetat för att få en mer anpassad Dojo/Lokal.  Efter 40år i Holmesskolans gymnastiksal där vi burit ut och in våra budomattor vid varje träningstillfälle så kommer vi nu starta upp 2021 i Frykenskolans bassänghall där vi kan ha våra budomattor liggandes.  Detta möjliggör en mer effektiv träning i en mer lämplig och anpassad lokal för vår budoträning.

Mycket av vår utveckling under 2020 har troligtvis inte skett om det inte har varit en pandemi så det är inget ont än det fört något gott med sig.  Det sägs ju att i kriser föds kreativitet och det stämmer väl in på vår verksamhet. Vi har ställt om och anpassat oss och nu står vi väl rustade inför framtiden.

Lämna ett svar